Akreditovaný kozmetický kurz

Pre koho je kurz určený?

Všetkým osobám, ktoré majú záujem pracovať v oblasti kozmetických služieb a majú ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie.

Kurz je vhodný aj pre úplných začiatočníkov bez predchádzajúcich skúseností v oblasti kozmetiky, nie je potrebné ovládať žiadne základy kozmetiky.

Miesto konania: 

Líščie Nivy 2, Bratislava,  821 02

Termíny:

Budú upresnené na jeseň 2024

V prípade vymeškania pár hodín, je možné dobrať učivo individuálne alebo s inou skupinou. Ponúkame individuálny prístup, pracujeme v malých skupinách 4 – 6 osôb.

 V cene kurzu:

 • Kompletné učebné materiály
 • Potrebný materiál na ošetrenia neobmedzene počas celého kurzu
 • Práca s medicínskymi, certifikovanými kozmetikami.

Doplnkové kurzy laminácia, lash lift, depilácia voskom a cukrovou pastou, myofasciálna masáž, cenotvorba a marketing pre salóny, chemické peelingy, microneeling môže absolvovať každý absolvent našeho akreditovaného kozmetického kurzu ZADARMO.

Čo si treba zaobstarať pred kurzom:

 • dobrú náladu a chuť sa vzdelávať
 • pracovné oblečenie (legíny alebo jednoduché nohavice, tričko, uzatvorené prezuvky)
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pri príprave na povolanie v epidemiologicky závažných činnostiach v prevádzke zariadenia pre starostlivosti o ľudské telo – vystaví obvodný lekár

Rozsah kurzu:

450 hodín (45minútové vyučovacie hodiny)

 Povinná teória 170 hodín :

 • anatómia a fyziológia kože
 • základná somatológia, dermatológia
 • základné pravidlá kozmetickej starostlivosti
 • príčiny a prejavy kožných chorôb
 • zloženie kože
 • biochemické procesy v jednotlivých vrstvách kože
 • diagnostika pleti
 • typológia pleti
 • genotyp
 • reaktivita a fotoreaktivita kože
 • pigmentácia pleti
 • odchýlky a vady pleti, ochlpenie pleti
 • problémy v procese rohovatenia
 • povolené a zakázané úkony v kozmetike
 • technologické postupy kozmetických úkonov, indikácie a kontraindikácie
 • základy kozmetickej chémie, zloženia produktov
 • zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • hygienické predpisy v oblasti kozmetiky
 • používanie kozmetických prístrojov a nástrojov
 • zásady dezinfekcie, dezinsekcie, sterilizácie, dekontaminácie
 • základy psychológie práce so zákazníkmi
 • príprava pracovného prostredia

Rozšírená teória:

 • založenie a vedenie kozmetického salónu , výber kozmetiky, cenotvorba, základy marketingu, legislatíva, prevádzkový poriadok, starostlivosť o prevádzku
 • chemické peelingy
 • základné kozmetické prístroje
 • pokročilé kozmetické prístroje
 • laminácia obočia
 • lash lift
 • liftingová masáž tváre
 • myofasciálna masáž tváre, hlavy, dekoltu
 • mikromasáž očného okolia

Prax 280 hodín:

 • kozmetická diagnostika pleti
 • čistenie a ošetrenie pleti – povrchové, hĺbkové a prístrojové
 • práca s kozmetickými prístrojmi (skin scrubber, mikrodermabrázia, galvanizácia, kozmetický ultrazvuk, Led terapia, elektroporácia, ozonizér, aquabrázie, kyslík v kozmetike)
 • kozmetické úkony masáž tváre, krku a dekoltu, mikromasáž očného okolia
 • liftingová masáž tváre, myofasciálna masáž tváre, hlavy a dekoltu
 • ošetrenia pleti chemickými peelingami
 • správne používanie pleťových masiek, peelingov a sér podľa typu pleti
 • dekoratívna kozmetika – základy denného, večerného a spoločenského líčenia
 • starostlivosť o ruky, masáž a ošetrenie
 • starostlivosť o očné okolie
 • úprava a farbenie obočia, geometria a koloristika obočia, farbenie mihalníc
 • laminácia obočia
 • lash lift
 • odstraňovanie nežiaduceho ochlpenia studeným, teplým voskom a cukrovou pastou
 • praktická príprava na skúšku pri ukončení kurzu
 • záverečná skúška
 • táto skúška je zároveň aj prípravou na skúšku „na overenie spôsobilosti pred Slovenskou živnostenskou komorou“ (štátna skúška nie je súčasťou Akreditovaného kurzu)

Profil absolventa kozmetického kurzu:

 • Absolvent vzdelávacieho programu pozná anatómiu a fyziológiu kože
 • pravidlá kozmetickej starostlivosti
 • príčiny a prejavy kožných chorôb vyvolané baktériami, hubami, vonkajšími škodlivinami, parazitmi, vírusmi, choroby z precitlivenosti, choroby prenášané pohlavným stykom, malígne a benígne ochorenia
 • biochemické procesy v jednotlivých vrstvách pokožky
 • zloženie kože – pokožka, zamša, podkožné väzivo
 • diagnostiku pleti – farba pleti, premastenie, prekrvenie, tónus a turgor, typológia pleti, reaktivita a fotoreaktivita kože, odchýlky a vady pleti
 • ochlpenie pleti, genotyp
 • príčiny a prejavy kožných chorôb
 • problémy v procese rohovatenia pokožky
 • tvorba pigmentu
 • povolené a zakázané úkony v kozmetike
 • technologické postupy kozmetických úkonov ako aj indikácie a kontraindikácie v pracovných úkonoch
 • pozná zloženie kozmetických prípravkov na čistenie pleti
 • základy kozmetickej chémie
 • pozná účinky kozmetických prístrojov používaných v kozmetike
 • ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygienické predpisy v oblasti kozmetiky, druhy dezinfekcie, sterilizácie ako aj prevádzkový poriadok
 • je zručný v oblasti používania niektorých kozmetických prístrojov a kozmetických nástrojov a pozná vybavenie kozmetickej prevádzky, vie vykonať kozmetickú diagnostiku pleti, zvoliť vhodné pracovné postupy, pripraviť pracovné prostredie, zvoliť a použiť vhodné kozmetické prípravky podľa typu pleti
 • je zručný v oblasti povrchového a hĺbkového čistenia pleti, spôsobov zmäkčovania pleti a vie zvoliť vhodný spôsob ošetrenia pleti podľa typu pleti. Je zručný v oblasti exfoliácie – mechanický peeling, enzymatický peeling, aplikácie masiek (krémové, enzymatické, gélové, alginátové, astrigentné, čistiace atď.)
 • je zručný v masáži tváre, krku dekoltu a mikromasáže očného okolia
 • je zručný v oblasti úpravy a farbenia obočia, farbenia rias, starostlivosti o ruky a masáži rúk, odstraňovania nežiadúceho ochlpenia studeným a teplým voskom, cukrovou pastou (ruky, nohy, horná pera, podpazušie). Je zručný a ovláda techniky líčenia – denné, večerné, techniky korekcie tváre očí, úst a nosa a techniky nanášania make-upu.

 Ukončenie kurzu:

Prebehieba skúškou z teoretickej a praktickej časti. Absolvent získa Osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii

Po úspešnom absolvovaní akreditovaného kurzu kozmetik/kozmetička môžete absolvovať skúšku pre overenie odbornej spôsobilosti pred Slovenskou živnostenskou komorou, získate Osvedčenie o úplnej kvalifikácii a po tejto skúške si môžete založiť živnosť a vlastný salón alebo sa zamestnať v beauty sektore

Akreditovaný vzdelávací program sa realizuje v súlade so zákonom č. 568/2009 Z.z.

Po vyplnení nezáväznej prihlášky sa s Vami spojíme a prejdeme si bližšie informácie. Záväzne rezervované miesto na kurze budete mať až po úhrade zálohovej platby.

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky 0948115060 alebo emailom luvistudio@gmail.com

Semináre

Mám záujem o kurz